top of page

תנועה תפילה

MOVEMENT MEDICINE

תרגול מדיטטיבי של ריקוד אקסטטי מודע

שיטת תרגול של תנועה מודעת, שמשלבת ידע עתיק עם מדע עכשווי ומותאמת לאדם המודרני בן זמננו

בשנות ה-80 פיתחה גבריאל רות' את "חמשת המקצבים" (מראה מקום) והחזירה למערב את הידע של ריקוד כמקור לחוויה של התעלות ואקסטזה. היא חיברה בין תנועה כתראפיה ותנועה כתרגול רוחני שמטרתו התפתחות כשינוי.

סוזאנה ויעקב דרלינג קהאן (מראה מקום) עברו 18 שנות חניכה והוראה לצד גבריאל ובשנת 2007 ייסדו את בתי הספר ל"movement MEDICINE" (מראה מקום), כשהם ממזגים את ניסיון הריקוד של "5 המקצבים" עם כלים נוספים: פסיכותרפיה בשיטת "גשטאלט", ידע עכשווי בנוירופסיכולוגיה ותאוריית "פוליווגל" בפרט, ועבודה עם האינדיאנים תושבי האמזונס שבאקוודור.

התרגול מעודד את התנועה החופשית של הרוקד, בשילוב הנחיה שמטרתה לעזור למודעות של הרוקד להישאר ברגע הזה.

Hands Up

המודעות היא לגוף ולתנועה, התנועה החופשית הטבעית של הרוקד.

בלי לדחוף את התנועה ובלי לעצור, תשומת הלב של הרוקד מופנית לגוף ומתפתחת שפה חדשה ויכולת מוגברת לאינטרוספקציה שמשמעותה:

היכולת לחוש את הגוף מבפנים. יכולת החישה מגבירה את תחושת החיבור של הרוקד לגופו, וכך גוברת היכולת להביע את עצמי בתנועה. זהו משחק של יין ויאנג : ההקשבה לגוף מגבירה חיבור ותחושה, וזו מגבירה את התנועה הדינאמית ובהדרגה, החופש והמגוון התנועתי של הרוקד מתרחב ומתפתח.

 

בספרו "SHAMAN" מספר יעקב על חווית ריפוי עמוקה שעבר במהלך מסע לשבט האצואר באקוודור, שבט שקשר איתו יחסים קרובים עד היום. אנו, בני האדם שחיים במערב, מנותקים מהגוף, חיים רוב היום במחשבות לא מודעות, בעבר או בעתיד ולא נוכחים בגוף וברגע הזה. עבורנו הרפואה היא לחזור ולהתחבר לגוף. זאת החתיכה החסרה שלנו.

מוזמנים לבקר באתר בית הספר של movement medicine

bottom of page