top of page

למה לרקוד

אני רוקדת כדי להתחבר לעצמי ולהקשיב, לחוכמה שהיא מעבר לחשיבה הפטפטנית שלי, שלרוב חוזרת על עצמה. אני רוקדת כדי לפרוק מתחים ועומסים שמצטברים אצלי ביום יום. רוקדת כדי להנות מאנרגיית החיים שזורמת בגוף ומהתנועה של הגוף שלי, שנועד ובנוי בשביל לנוע. כשאני רוקדת אני מקלפת קליפות ונוגעת עמוק בליבי ובדברים היקרים לי באמת, במקומות עדינים ורגישים ובמקומות חזקים ועוצמתיים. כשאני רוקדת אני נזכרת בכוחות שלי, אני נזכרת בחיבור שיש לי עם החיים כאן על האדמה הזאת.

הריקוד מגביר את הנוכחות שלנו בגוף. בתרבות המערבית בה אנו חיים, מזה מאות שנים, קיים פיצול בין הגוף  - לנפש – למחשבה ולרוח, כשהגוף  - הדחפים והצרכים שלו, נדחק לתחתית ההיררכיה, יחד עם היכולות, החוכמה והעוצמה הטמונים בו, והחיבור הטבעי לחיים עצמם – לטבע שבונה את העולם שלנו ואת הגוף כחלק טבעי ממנו. ההנחיה לאורך השיעור נועדה להשאיר את התודעה שלנו ערה ולהגביר את הנוכחות שלנו בתוך גופנו שלנו כך שאנו לוקחים בחזרה בעלות על גופנו.

dana kutin heiman movement medicine

נוכחות בגוף מחזירה אותו להיות מיכל עבור הרגש, מקום בטוח עבור הרגש לשכון בו. כיכולה להרחיב את מנעד הרגשות שלי, להיות אותנטית עם עצמי ועם האחר בתוך קשר. לרגשות יש אנרגיית חיים ויש מטרה, הם מספרים לנו מי ומה אנחנו ברגע נתון. עצורה בהם אנרגיית חיים רבה: לשמור ולהגן על מה שיקר לנו, להתאבל ולשחרר, להיפרד ולסלוח, לשמוח, לחגוג ולהתענג, להתמלא בהשראה, לאהוב. הריקוד מאפשר לנו להתיידד עם הרגשות שלנו, במקום לנסות לשלוט בהם או לדחוק אותם הצידה. ומגביר את היכולת שלנו לשאת ולהרגיש אותם ולקבל את המתנות שבאו לתת לנו. ולבסוף, הרגשות מספרים לנו מי ומה אנחנו ברגע נתון. עצורה בהם אנרגיית חיים רבה: לשמור ולהגן על מה שיקר לנו, להתאבל ולשחרר, להיפרד ולסלוח, לשמוח, לחגוג ולהתענג, להתמלא בהשראה, לאהוב. הריקוד מאפשר לנו להתיידד עם הרגשות שלנו, במקום לנסות לשלוט בהם או לדחוק אותם הצידה. מגביר את היכולת שלנו לשאת ולהרגיש אותם ולקבל את המתנות שבאו לתת לנו. הגברת האמפתיה והחמלה כלפי עצמנו מגבירה אמפתיה וחמלה שלנו לאחרים.

נוכחות בגוף מפתחת את היכולת שלנו לאינטרוספקציה: היכולת שלנו לחוש את גופנו מבפנים, בשפה של תחושה ורגש. כך אנו מתחברים ויודעים את עצמנו, הצרכים והרצונות שלנו.בזמן הריקוד אנו מתמלאים בחיוניות ורמת האנרגיה שלנו עולה, כך יש לנו אנרגיה זמינה להפנות לכיוון הרצוי לנו, לריפוי, להארה, ליצירה.

הריקוד מחבר אותנו לכוחות חיוניים ולמשאבים המצויים בגוף, מחזק את תחושת הכוח והמסוגלות שלנו.

כמדיטציה אקטיבית – הריקוד משחרר אותנו מהאחיזה האינטנסיבית של המחשבה (המיינד) ומגביר נוכחות התודעה בגוף. נותן שקט במחשבה ויכולת להתחבר לעוד רבדים שלנו ולחוכמת החיים המצויה בגוף.

״PUT YOUR PSYCHE IN MOTION AND IT WILL HEAL ITSELF״ 

גבריאל רות'

Lawn Sprinkler Abstract

תנועה הופכת לרפואה. הגברת הנוכחות בגוף יכולה לשחרר מקומות בהם זיכרונות ורגשות עוצרים וקופאים. יותר אנרגיית חיים הזורמת בגוף מאפשרת לנו גישה לעוד משאבים וכוחות וחוכמה – שהם חלק ממי שאנחנו. הריקוד הופך למשאב שתומך ומחזק אותנו. כשיש לנו יותר אנרגיה זמינה אנו פנויים להתבונן בדפוסים שלנו, בדרך בה אנו פועלים ביום יום, ולהביא להם רפואה – ושינוי.

bottom of page